Free Mp3 and Video Downloader

Thuật lại trận đầu tiên Mỹ biết sức quân chính quy VN (182)

VN Youtuber 12 Nov 2016 1.513.482 views
Title Thuật lại trận đầu tiên Mỹ biết sức quân chính quy VN (182)
Uploader VN Youtuber
Duration 14.06
Type of File Audio (.mp3) and Video (.mp4)
Khi chưa nhảy vào đánh trực tiếp với bộ đội chủ lực Việt Nam, quân Mỹ cho rằng một khi đối mặt với quân Mỹ, binh sỹ Việt Nam sẽ không chịu được nhưng trận đánh ở Ia Drang diễn ra đã khiến Mỹ phải thay đổi hoàn toàn thái độ.
Mời quý vị và các bạn truy cập thêm vào website https://www.moquocte.com/ để đọc các bài viết, bài dịch của VN Youtuber về các vấn đề khác.
The song of Thuật lại trận đầu tiên Mỹ biết sức quân chính quy VN (182) is just for review only. If you really love this song"Thuật lại trận đầu tiên Mỹ biết sức quân chính quy VN (182)", please buy the original song to support author or singer of this song.Damar Zaky
About
Thuật lại trận đầu tiên Mỹ biết sức quân chính quy VN (182) - written by VN Youtuber , durations 14.06, . And has 1.513.482 views
Related posts

Labels

Behind the template

Hello!, Damar Zaky here, i'm the creator of this template. Maybe this template is just too much simple and not very good, but if you use it, you'll feel the sensation of this template :)
© 2019 AllianceTube. All rights reserved.
Powered by Blogger - Theme designed by Damzaky