Free Mp3 and Video Downloader

Showing posts sorted by relevance for query Տաթևի վանահայր Հայր Միքայել աբեղա Գևորգյան. Sort by date Show all posts

Տաթևի վանահայր Հայր Միքայել աբեղա Գևորգյան - Download Mp3 video mp4 gratis

Comment disabled

Տաթևի վանահայր Հայր Միքայել աբեղա Գևորգյան

Argavandi Surb Sargis Ekexeci 58.59
Comment disabled

Տաթևի հոգևոր զարթոնքը

ShoghakatTVcompany 19.02
Comment disabled

Տաթևի վանքի վանահայր Հայր Միքայել վրդ. Գևորգյան-քարոզ Երևանի Սբ. Աննա եկեղեցում /24.10.2015թ./

Agapi Knyazyan 10.45
Comment disabled

Հայր Միքայել աբեղա Գևորգյան

Argavandi Surb Sargis Ekexeci 53.54
Comment disabled

Մշո Սուրբ Կարապետ (Տաթևի վանահայր Հայր Միքայել) - Msho Surb Karapet (Tatevi Vanahayr Hayr Micael)

Gagik Karapetyan 5.01
Comment disabled

ԻՆՉՊԵՍ ԱՂՈԹԵԼ: ՀՈԳԵՎՈՐ ԶՐՈՒՅՑ ՏԱԹԵՎԻ ՎԱՆՔԻ ՎԱՆԱՀԱՅՐ ՀԱՅՐ ՄԻՔԱՅԵԼԻ ՀԵՏ:

Arman Balyan Zhorai 1.32.29
Comment disabled

ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ ՈՒ ՆԱՐԵԿ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՀԵՌՈՒՍՏԱՑՈՒՅՑ ԴԻՏԵԼՈՒ ՓՈԽԱՐԵՆ: ՏԱԹԵՎԻ ՎԱՆԱՀԱՅՐ ՀԱՅՐ ՄԻՔԱՅԵԼ:

Arman Balyan Zhorai 48.42
Comment disabled

Հայր Միքայելը Տաթեւի վանքի մասին

Հայր Միքայել Hayr Miqayel 2.19
Comment disabled

Հայր Միքայել աբեղա Գևորգյան

Argavandi Surb Sargis Ekexeci 12.50
Comment disabled

Եկեղեցու մասին (Տաթևի Վանահայր Հայր Միքայելի Քարոզը)

Ի Հարանց Սուրբ Եկեղեցւոյ 3.11
Comment disabled

Արթնացեք

Հայր Միքայել Hayr Miqayel 9.36
Comment disabled

Աստծո Իմաստությունն ասաց

Հայր Միքայել Hayr Miqayel 10.08
Comment disabled

Բաց մեզ Տէր

Հայր Միքայել Hayr Miqayel 1.54
Comment disabled

Արտաքսման կիրակի

Հայր Միքայել Hayr Miqayel 10.29
Comment disabled

Հայր Միքայել 04․12․2013 ԳԼԵՄ գրասենյակ, Մաս 3

Ar Sunny 14.31
Comment disabled

Վերջին նշաններ (Տաթևի Վանահայր Հայր Միքայելի Քարոզը )

Ի Հարանց Սուրբ Եկեղեցւոյ 12.40
Comment disabled

Հատված հոգևոր զրույցից (6.01.2018) 2 մաս

Հայր Միքայել Hayr Miqayel 14.40
Comment disabled

ՏԱԹԵՎԱՑԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԶՐՈՒՅՑԸ ՀԱՅՐ ՄԻՔԱՅԵԼ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ՀԵՏ։

Arman Balyan Zhorai 39.31
Comment disabled

Հայր Միքայել 04․12․2013 ԳԼԵՄ գրասենյակ, Մաս 1

Ar Sunny 14.31

Labels

Behind the template

Hello!, Damar Zaky here, i'm the creator of this template. Maybe this template is just too much simple and not very good, but if you use it, you'll feel the sensation of this template :)
© 2019 AllianceTube. All rights reserved.
Powered by Blogger - Theme designed by Damzaky