Free Mp3 and Video Downloader

Showing posts sorted by relevance for query Protokol K Reklamaci. Sort by date Show all posts

Protokol K Reklamaci - Download Mp3 video mp4 gratis Při zasílání zboží je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení. Datum Podpis kupujícího* Nekompletně vyplněný protokol bude vrácen k doplnění všech potřebných údajů Číslo dílu: Podrobný popis závady / důvod demontáže / odborné vyjádření servisu: Reklamovaný díl je připraven k vyzvednutí do 30 dnů od doručení vyjádření o reklamaci. Po této lhůtě bude provedena jeho likvidace. Datum demont...

Labels

Behind the template

Hello!, Damar Zaky here, i'm the creator of this template. Maybe this template is just too much simple and not very good, but if you use it, you'll feel the sensation of this template :)
© 2019 AllianceTube. All rights reserved.
Powered by Blogger - Theme designed by Damzaky